Name


УДК 821.161.2’06-94            Г69  Горлач Леонід                                 Неперебутнє. Невигадані історії з часів і доріг/ Л. Горлач. Київ, АВІАЗ – 2017. – 296 с.: іл.      ISBN 978-617-7209-10-1                                                              Життя – то спілкування з іншими людьми в різних ситуаціях. Во- но й складає історію поколінь, найчастіше канучи в безвість, бо нікому записати на скрижалі такі історії, які не вигадати найталановиті- шим імпровізаторам слова. Авторові цієї книги пощастило зустріти на віку багато справжніх, як нині кажуть, непересічних сучасників – від Івана Козловського, Олеся Гончара до Олександра Білаша, Бориса Олійника, Григора Тютюнника, Миколи Вінграновського, Станіслава Тельнюка та інших, котрі діяли в різних непередбачуваних ситуаціях. Це й спричинило появу коротких новелеток, базованих на невигаданих фактах.                                                                        © Л. Горлач, 2017     © ПП «АВІАЗ», 2017 

Name

Name